Portret I
Portret II
Architectuur
Landschap
Op reis
Winkel
Info
Contact

Onno Kummer (Amsterdam, 1972) werkt sinds 1996 als Fotograaf.
Hij werkt in opdracht, vnl. portret, redactioneel en architectuur fotografie.
deze site is een selectie te zien van zijn fotografie, vrij werk en werk in opdracht.

Hij werkt o.a. voor:    (tearsheets en foto's zijn te zien onder de link!)
365 (Arboned) / De Arbeiderspers / Arcadis (Annual Report 2010) / De Architect, tijdschrift voor architectuur /
Arrondissementsparket Utrecht (jaarverslag 2000, 2001, publicaties) / Atos-Origin / BAM Rail / C.B.K. Utrecht /
Commissie Noodoverloop gebieden / CMKBU / Essent Corporate Communications / Exact Software /
Festival a.d. Werf / Gemeente Haarlemmermeer / Gemeente Utrecht / Gemeente Zeist /
G.G.Z.W.N.B. (jaarverslag 2000) / HBO-raad (diverse publicaties) / Theater 'Huis a.d. Werf' / Irish Examiner /
Kei, kenniscentrum stedelijke vernieuwing / Lucas X , gids voor beeldende kunst provincie Utrecht /
Luchtverkeersleiding Nederland LVNL (jaarverslag 2007, publicaties) / Onderneming in Architectuur /
Openbaar Ministerie (magazine Opportuun) / Openbaar Ministerie Leeuwarden /
K.P.N. (Personeelsjaarverslag 1998) / Politie Kennemerland / PRC (Arcadis) / Prometheus (boekomslag) /
Rabobank Nederland / Rechtbank Utrecht / Roc Utrecht / Stichting Innovatieve Alliantie (SIA) /
Sociale Verzekeringsbank (S.V.B.) / Staatsbosbeheer (jaarverslag 2001) / Staatscourant (S.D.U. Uitgevers) /
T-Mobile / T.P.G. Post (postzegelserie 2005) / Transport en Logistiek Nederland (Jaarverslag 2000) /
'Van Mens & Wisselink' Advocatenkantoor / Vereniging Eigen Huis VEH (jaarverslag 2007) / Wijkbureau-West /
Zecc Architecten / Zon M.W.

Opleiding:
1991-1996 Hogeschool voor de Kunsten / Utrecht

Beurzen en Exposities:
2003  'Lost & Found', Amsterdam / 'Voorruitzicht'
2002  'FOAM in the Vondelpark' / Amsterdam.
1999  Startstipendium Stichting Fonds voor Beeldende kunsten
         Vormgeving en Bouwkunst
1997  Startsubsidie SBKU Gemeente Utrecht
1997  aankoop Provinciale Kunstuitleen Utrecht